Umów się
Umów termin wymiany opon
Sprawdź jakie są najbliższe wolne terminy, wypełnij dokładnie formularz i zarezerwuj datę swojej wizyty w warsztatcie. Rezerwuj
Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez Latex Opony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Krapkowickiej 21, 45-760 Opole.
Kontakt z Administratorem: e-mail: kontakt@serwis500.pl, tel. 77 451 98 64.  Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail - bod@latex.net.pl
Cel: dane przekazane w formularzu przetwarzane będą w celach marketingowych, telefonicznie bądź poprzez e-mail, zgodnie z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji.
Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a. RODO tj. udzielona zgoda.
Prawa związane z przetwarzaniem danych: dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, cofnięcie wyrażonej zgody (co nie wpływa na okres przed jej cofnięciem), wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania ww. celów. W celu zrealizowania ww. praw prosimy o kontakt. Dane nie podlegają profilowaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Okres przetwarzania danych: dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją ww. celów oraz ewentualnych roszczeń z nimi związanych, lub do czasu wycofania zgody. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w realizowaniu ww. celów dostawcy i serwisanci usług IT (hosting, programy i systemy). Ponadto dane mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym.